FUNDACJA

Jesteśmy przekonani, że każdy może zmieniać świat. Jednak nie każdy wie, jak to robić. To ważne kogo pytamy, o co prosimy albo czego żądamy, a przede wszystkim jaki to ma skutek dla innych. Fundacja Eurostrateg pomaga znaleźć odpowiednią drogę, która prowadzi do skutecznej realizacji zakładanych celów. Naszą misją jest rozpowszechnianie wiedzy o tym, jak i kiedy wpływać na decyzje samorządów, państw, a także organów władzy w UE i co należy brać pod uwagę, żeby efekty tego działania były pozytywne i trwałe.

Każdy może osiągnąć sukces, ale do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia oraz wiedza. Oznacza to potrzebę zbudowania realnej strategii i konieczność doboru optymalnych sposobów jej realizacji, przy uwzględnieniu interesów otoczenia, kosztów społecznych, warunków geopolitycznych,  gospodarczych itp. Fundacja Eurostrateg wspiera takie działania przede wszystkim bogatym doświadczeniem, które wynika z pracy w projektach realizowanych w państwach UE oraz państwach dawnego bloku wschodniego.  

DZIAŁANIA

PARTNERZY

Fundacja Eurostrateg

Biuro Warszawa

ul. Bagatela 10 lok. 7

00-585 Warszawa

biuro@eurostrateg.eu


Biuro Bruksela

Rue de la Violette/Violetstraat 37

1000 Bruxelles/Brussel

Formularz kontaktowy